ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2019 – 84 / ש מכרז פומבי למתן שרותי תחזוקה למלגזות במקורות (2) 23/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 05/11/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
Mekorot 84-2019 new
הודעת דחייה - מכרז 2019 – 84 ש מכרז פומבי למתן שרותי תחזוקה למלגזות במקורות 2
  מכרז מס' 2019 – 86 / ש שרותי הובלת מים באמצעות מיכליות בזמן הפסקות מים 26/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות
תאריך פרסום: 10/11/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
86-2019
Mekorot 86-2019
מכרז 2019 – 86 ש שרותי הובלת מים באמצעות מיכליות בזמן הפסקות מים1
  מכרז מס' 2019 – 61 / פ אספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכת מידע ויישומון לניהול ותיעוד יומני עבודה לפיקוח על עבודות קבלניות 29/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 05/12/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
Mekorot 61-2019
  מכרז פומבי ר412019 לאספקת התקנת ותחזוקת מערכת קר"מ עדכון 08/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מדי מים,מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,מכשור,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 16/12/19
איש קשר: כהן ליהי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 23/12/19
עלות הגשה:
קבצים:
הבהרה מס 1 מכרז קרמ 41-2019 22102019
הבהרה מס 10 מכרז קרמ 41-2019 19122019
הבהרה מס 11 מכרז קרמ 41 2019 25122019
הבהרה מס 12 מכרז קרמ 41-2019 29122019
הבהרה מס 13 מכרז קרמ 41-2019 01012020
הבהרה מס 14 מכרז קרמ 41 2019 02012020
הבהרה מס 2 מכרז קרמ 41-2019 24102019
הבהרה מס 3 מכרז קרמ 41-2019 24102019
הבהרה מס 4 מכרז קרמ 41-2019 29102019
הבהרה מס 5 מכרז קרמ 41-2019 06112019
הבהרה מס 6 מכרז קרמ 41-2019 14112019
הבהרה מס 7 מכרז קרמ 41-2019 13122019
הבהרה מס 8 מכרז קרמ 41 2019 16122019
הבהרה מס 9 מכרז קרמ 41 2019 18122019
הזמנה סופית נוסח נקי לאחר קבלת השינויים
הזמנה סופית עם סימון שינויים
חוזה מעודכן - נוסח נקי לאחר קבלת השינויים
חוזה מעודכן - עם סימון שינויים
מודעה מכרז קרמ 41-2019 ההזמנה 7-10-2019
מודעה מכרז קרמ 41-2019 כנס מציעים 25-9-2019
מודעה על תיקון אופן הוכחת תנאיי הסף הפיננסיים
מענה לשאלות ההבהרה
מצגת כנס וסיור מציעים מכרז קרמ 41-2019 - לקריאה בלבד 10-10-2019
עדכון נספח 9 להזמנה כתב כמויות נוסח נקי
עדכון נספח 9 להזמנה כתב כמויות עם סימון שינויים
קובץ אקסל - תשובה לשאלה מס 140
  מכרז מס' 2019 – 80 / ש אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעים ומערכות לדיווח נוכחות 09/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע,מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 01/01/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
80-2019 new new
  מכרז מס' 2019 – 87 / ש שירותי System Share Point לחוות שרתים במקורות 14/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע,מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 19/12/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
87-2019 system share point
Mekorot 87-2019 new
  מכרז מס' 2019 – 68 / פ בריכת עוז בנפח 7,500 מ"ק 02/01/20 19/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,מבנים
תאריך פרסום: 24/12/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
68-2019
  מכרז מס' 2019 – 91 / ש למתן שירותי מחשוב מקצועיים בתחום מערכות SAP לחברת מקורות 21/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע,מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 24/12/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
91-2019
  מכרז למכירת כלי רכב משומשים 01-2020 20/01/20 23/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 19/01/20
איש קשר: פנינה בוחבוט
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 23/01/20
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 90 / פ קו יניקה לתחנת נחשונים 05/01/20 26/01/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 25/12/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
90-2019