ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2019 – 62 / ש שרותי רישום ועריכת פרוטוקולים לישיבות הדירקטוריון וועדותיו 11/11/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות,שירותי משרד - ארכיב, צילום, דפוס, שליחויות, סוכני נסיעות
תאריך פרסום: 24/10/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
62-2019
  מכרז מס' 2019 – 63 / ש ניקוי וחיטוי בריכות במרחב צפון 31/10/19 17/11/19 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות מים,שונות
תאריך פרסום: 24/10/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
63-2019
  מכרז מס' 85/2019 להתקנת מערכות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) בניין מטה מקורות בת"א 11/11/19 21/11/19 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 04/11/19
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/11/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 –81 / פ התקנת תשתית תוואי חדש להגדלת חיבור חשמל בבניין מטה מקורות בת"א 07/11/19 21/11/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסת חשמל,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 30/10/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
Mekorot 81-2019 new
  מכרז פומבי ר- 34/2019 לאספקת מנוע חשמלי 1400 כס אצמ עבור תחנת גבעות במרחב מרכז 24/11/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים,שונות
תאריך פרסום: 28/10/19
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/11/19
עלות הגשה:
קבצים:
פרסום דחייה ועדכון תנאי סף במכרז ר 34 2019
  בוטל: מכרז פומבי ר- 31/2019 לאספקת מנועים חשמליים עבור תח' מתקן התפלה שורק 01/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 25/09/19
איש קשר: צדקה אושרת
סטטוס: בוטל
תאריך הגשה מקורי: 22/10/19
עלות הגשה:
קבצים:
ביטול מכרז פומבי ר- 312019 לאספקת מנועים חשמליים עבור תח מתקן התפלה שורק
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר-31
מכרז ר 31 2019 דחיית מועד הגשה 1 12 19
מכרז ר-31
  מכרז פומבי - 41/2019 לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת קר"מ 03/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מדי מים,מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,מכשור,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 22/10/19
איש קשר: כהן ליהי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 28/11/19
עלות הגשה:
קבצים:
הבהרה מס 2 מכרז קרמ 41-2019 24 10 2019
הבהרה מס 3 מכרז קרמ 41-2019 24 10 2019
הבהרה מס 4 מכרז קרמ 41 2019 29 10 2019
הבהרה מס 5 מכרז קרמ 41 2019 06 11 2019
הבהרה מס 6 מכרז קרמ 41 2019 14 11 2019
מודעה מכרז קרמ 41-2019 ההזמנה 7-10-2019
מודעה מכרז קרמ 41-2019 כנס מציעים 25-9-2019
מכרז 41
מכרז 412019 מערכת קרמ חוזה 21112019
מכרז קרמ 41-2019 הבהרה מס 1 - 22-10-2019
מצגת כנס וסיור מציעים מכרז קרמ 41-2019 - לקריאה בלבד 10-10-2019
  מכרז מס' 2019 – 80 / ש אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעים ומערכות לדיווח נוכחות 11/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,פקוד ובקרה,מערכות מידע
תאריך פרסום: 19/11/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
80 new new
  מכרז מס' 2019 – 67 / פ בריכת יובל בנפח 5,000 מ"ק 28/11/19 15/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 21/11/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
67-2019makarot
  מכרז מס' 2019 – 83 / פ קו אלישמע – שער שומרון - קטע א'5 – צינורות משולבים 01/12/19 19/12/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 21/11/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: