ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  בקשה למידע RFI לשימוש ברחפנים לביצוע משימות בתעשיית המים 01/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה,השכלה, הדרכה והעשרה,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף
תאריך פרסום: 21/07/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/08/19
עלות הגשה:
קבצים:
RFI Drones english מודעה1 - רחפנים
  מכרז מס' 2019 – 56 / פ בריכת מי עמי 3 – 3,750 מ"ק 24/07/19 14/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 15/07/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
פרסום דחייה ועדכון תנאי סף - מכרז 2019 – 56 פ בריכת מי עמי 3
  מכרז מס' 2019 – 57 / פ קו סניקה מתחנת נטיפים – קטע א' 31/07/19 15/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 18/07/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  בקשה לקבלת מידע 28/2019-R למערכת לבדיקת קיבולת מצבר 18/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 21/07/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 18/08/19
עלות הגשה:
קבצים:
Postponement English - RFI R-28
  מכרז מס' ר- 04/2019 לאספקת שסתומים הידראוליים – התקשרות שנתית 18/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,שסתומים הידראוליים
תאריך פרסום: 03/07/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 04/08/19
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז - במכרז 04-2019
  הודעה לעיתון - מכרז מס' ר- 13-2019 לאספקת שסתומים אל חוזרים כולל אביזרים עבור תחנת כסלון החדשה במרחב מרכז 18/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות
תאריך פרסום: 13/06/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 14/07/19
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד בגשת הצעות - מכרז ר-13-2019 לאספקת שתומים אל חוזרים כולל אביזרים עבור תחנת כלסון החדשה במרחב מכרז 1
דחייה במועד הגשת מכרז - במכרז 13-2019
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר- 13-2019 לאספקת שסתום אל חוזר לכסלון
  מכרז מס' 2019 – 58 / ש מתן שרותי משאיות מנוף במקורות - מרחב דרום 19/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות
תאריך פרסום: 21/07/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 55 פ קו ותחנה למחנה בעל חצור 06/08/19 20/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 25/07/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 55-2019
  מכרז 2019 – 59 / ש מכרז למתן שרותי תחזוקה למגובים, דחסנים ומסועים במתקני ביוב 30/07/19 27/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 23/07/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר- 30/2019 לאספקת פחמן דו חמצני למי שתייה בסוללות למתקני התפלת מים בערבה 28/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים,ציוד התפלה,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים
תאריך פרסום: 30/07/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 19/08/19
עלות הגשה:
קבצים:
מודעת דחיית מועד אחרון להגשה - מכרז פומבי 30-2019 לאספקת פחמן דו חמצני