ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2019 – 39 / פ קו מחבר לאתר עתיקות ופלוגת סוסיא 12/06/19 26/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 30/05/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
39-2019
  מכרז מס' 45/2019 - רכב 23/06/19 27/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 19/06/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 27/06/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 14 / ש עיבודי קרקע באגני ההחדרה של השפד"ן 06/06/19 27/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,שונות
תאריך פרסום: 30/05/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
14-2019
  מכרז מס' 2019 – 43 / פ אשכול מכרזים להנחת קווי מים בקריית מלאכי 16/06/19 30/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 06/06/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
432019
  מכרז מס' 2019 – 37 / ש מתן שירותים בתחום ההתגוננות האזרחית 17/06/19 03/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 10/06/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
37-2019
  מכרז מס' 23.2019 לאספקת מגופי פרפר לאלישמע 03/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 28/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 13/06/19
עלות הגשה:
קבצים:
מודעת 2 מועד אחרון מכרז פומבי 23-2019 לאספקת מגופי פרפר לאלישמע
מודעת דחיית מועד אחרון מכרז פומבי 23-2019 לאספקת מגופי פרפר לאלישמע
  מכרז מס' 2019 – 34 / פ קו מים שפירים קטע אלוני אבא – בית לחם גלילית 20/06/19 04/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 13/06/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
Mekorot 34-2019
  מכרז מס' 2019 – 10 / ש לייצור מרכב לרכב בלתי אחוד כולל אבזור 07/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 16/06/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר- 18/2019 לאספקת מנוע חשמלי 1200 כ"ס אצ"מ עבור תחנת נווה ימין במרחב מרכז 07/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 16/06/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/07/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 41 / פ קו מחלק לזרזיר - החלפה 24/06/19 08/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 17/06/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
41-2019