ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2019 – 08 / פ להעתקת קו מחלק לשטחי עין סעיד 21/05/19 05/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 14/05/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכירת מסכי מחשב " 19 משומשים בחברת מקורות 11/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מכר שונות
תאריך פרסום: 11/06/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 11/06/19
עלות הגשה:
   מכרז מספר ר-14/2019 לאספקת מנועים חשמליים עבור תחנת נחל שלף במרחב צפון 11/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 13/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 02/06/19
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז פומבי ר- 14-2019 לאספקת מנועים חשמליים עבור תחנת נחל שלף - דחייה במועד הגשת הצעות
  מכרז פומבי ר- 2019/23 לאספקת מגופי פרפר בטריפל אקסצנטרי 16-PN אטימה קשה, כולל גיר ומפעיל חשמלי, עבור פרויקט מגוף חוצץ אלישמע 13/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 26/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר- 09/2019 לאספקת מנועים חשמליים עבור תחנת מאגר עין עופרים במרחב דרום 16/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 12/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 02/06/19
עלות הגשה:
קבצים:
2הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי ר- 09-2019 לאספקת מנועים חשמליים לתח' מאגר עין עופרים
  מכרז מס' 2019 – 36 / פ לקו מחבר כפר אדומים לקידוח מצפה יריחו 7 28/05/19 18/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 19/05/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
36-2019
  מכרז מס' ר-01/2019 לאספקת שסתומי אוויר 20/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 28/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 20/06/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-11/2019 לאספקת מגוף פרפר לאלישמע 23/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 16/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 06/06/19
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה2 מכרז פומבי 11-2019 לאספקת מגוף פרפר לאלישמע
מודעת דחיית מועד אחרון מכרז פומבי 11-2019 לאספקת מגוף פרפר לאלישמע
   מכרז מס' 40/2018 - משאבה לתחנת האון 24/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 02/06/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 24/06/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 40 / ש מכרז מסגרת לתיקון ושיפוץ מנועי חשמל 03/06/19 24/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,מנועים,שונות,משאבות,ציוד לקידוחים
תאריך פרסום: 27/05/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
40-2019