ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2019 – 27 / ש מכרז פומבי למתן שירותי מוקד אבטחת מידע מנוהל (SOC For SIEM) 14/04/19 16/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע,מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 27/03/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot27
טופס רישום להשתתפות במכרז מספר
כתב התחייבות לשמירת סודיות לצורך קבלת מסמכי המכרז
  מכרז מס' ר-07/2019 משאבות לאלישמע 21/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 29/04/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/05/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 31 / פ קו מחלק לא.ת. אריאל 28/04/19 22/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 14/04/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 - 32/ פ הסכם מסגרת להנחת קווי צנרת פלדה "4-"68, קווי פוליאתילן 75 מ"מ–700 מ"מ 30/04/19 23/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 18/04/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
32
טופס רישום להסכם מסגרת
  מכרז מס' ר'- 12/2019 לאספקת מנועים חשמליים עבור תחנת משאבי שדה במרחב דרום 26/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 02/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/05/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר- 45/2018 - משאבות עבור תחנת נחשונים 27/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 02/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 27/05/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר'-5.2019 - יריעות 29/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: יריעות איטום וכיסוי מאגרים
תאריך פרסום: 02/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 22/05/19
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-5-2019 - דחיית מועד הגשה
  מכרז מס' 2019 – 15 / פ קו תחנת עוז לזלפה – קטע ב' 15/05/19 29/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותי כא ויועצים שונים,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 01/05/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
MKOROT
  מכרז מס' ר- 10/2019 לאספקת לוחות ממירי תדר 6.6 ק"ו עבור תחנת בקעת נטופה בחבל ירדן 30/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 28/04/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 16/05/19
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז - מכרז פומבי ר- 10-2019 לאספקת לוחות ממירי תדר 6-6 קו עבור תחנת בקעת נטופה בחבל ירדן
  מכרז מס' 2019 – 28 / פ לקו מחבר צומת תפוח קטע א' 19/05/19 03/06/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 12/05/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: