ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2019 – 11 / פ לקו מחלק למעלה לבונה 10/03/19 27/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 03/03/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
11-2019
  Request for information (RFI) No. 25 - 2019 Services for preparing a Master Plan in the State of Punjab (India) 28/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 18/03/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
MKOROT25
בקשה לקבלת מידע 25 - 2019 שירותים להכנת תכנית אב במדינת פנגאב (הודו)
  מכרז מס' 2019 – 19 / ש אספקת שירותי מזנון למשרדי מקורות חיפה 14/03/19 28/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,נקיון והסעדה
תאריך פרסום: 06/03/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
19-2019
  מכרז מס' 2019 – 20 / ש ביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי במקורות 03/04/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותי אבחון, רווחה ופרט,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 06/03/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 21 / ש מכרז פומבי למתן שירותי הסעות עובדים למקורות מרחב דרום 04/04/19 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שונות
תאריך פרסום: 07/03/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 22 / פ לקו מח' מאגר עופרים לקו עידן 2 א' לעין חצבה 26/03/19 11/04/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 20/03/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 23 / ש למתן שרותי תחזוקה למלגזות במקורות 02/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שונות
תאריך פרסום: 03/04/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot23
  מכרז מס' ר- 06-2019 לאספקת מנוע חשמלי עבור גרנות ב' במרחב במרכז 06/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 19/03/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 08/04/19
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז - במכרז 06-2019 מנוע חשמלי לגרנות
דחייה שנייה במועד הגשת מכרז - במכרז 06-2019
  מודעה על הוצאת מכרז להחלפת מדי מים מסוג "וולטמן" ושילוב מדי מים אולטראסונים 06/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מדי מים
תאריך פרסום: 06/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 06/05/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 29-2019 / ש - מכירת כלי רכב משומשים 12/05/19 16/05/19 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 05/05/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 16/05/19
עלות הגשה: