ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2019 – 6 / פ קו מחבר בר' חוות השומר – בר' בית קשת – קטע א' 04/02/19 18/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 24/01/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 6-19
  מכרז מס' ר- 03/2019 לאספקת כרטיסי/ תווי קנייה עבור שי לחגים 2019 19/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 07/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 19/02/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 04 / ש שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב 21/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 29/01/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
4-2019
  מכרז 2019 – 9 / פ בריכת עין כרם 29/01/19 21/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,צנרת,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 22/01/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
9-2019
  מכרז מס' ר - 26/2018- אספקת והובלת דגים חיים לטיפול ביולוגי במאגרי מקורות השונים 27/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 07/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 27/02/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר- 23.2018 לאספקת מגופי פרפר ד.אקס "80 דרוג PN16 עבור תחנת תפרח חדשה, קו זוהר חלץ וכסלון 13/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 17/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 10/03/19
עלות הגשה:
קבצים:
דחיה בהגשת הצעות
  מכרז מס' 2019 – 17 / פ לקו מחבר קידוח חזון 4 – חזון 28/02/19 17/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 20/02/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
untitled17
  מכרז מס' ר- 44.2018 לאספקת מערכת אוסמוזה הפוכה עבור שפד"ן 25/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד לאיכות מים,שונות,איכות מים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף
תאריך פרסום: 28/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 18/03/19
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה לעיתון ר-44-2018- דחיית מועד הגשה 25-3-19
  מכרז מס' 41/2018 - מנועים לתחנת אלישמע 25/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 27/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 25/03/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 02.2019 לאספקת יריעות מתכווצות וסרט מתכווץ 25/03/19 מודעת פרסום
קטגוריה: יריעות איטום וכיסוי מאגרים,צנרת
תאריך פרסום: 17/02/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 14/03/19
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה מכרז יריעות מתכווצות ר-02-2019 הודעת דחיית מועד ההגשה