ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מרכז מס' ר-32/2018 למשאבות אנכיות עבור תחנת מי עמי 24/12/18 21/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 24/12/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 14/01/19
עלות הגשה:
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז1
  מכרז מס' ר-29.2018 לאספקת מגוף פרפר קוטר " 96 דרוג PN16 עבור תחנת כסלון 21/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 14/11/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 13/12/18
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה לעיתון ר-29
מודעה לעיתון ר-29-2018- דחיית מועד הגשה 21-1-191
מודעה לעיתון ר-29-2018- דחיית מועד הגשה 9-1-19
  מכרז 92-2018/ש מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים של תיקון ושיפוץ משאבות אנכיות 23/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,משאבות,מנועים,ציוד לקידוחים,שונות,ציוד שאיבה
תאריך פרסום: 24/12/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
92
  מכרז מס' 2019 – 2 / ש לניהול והפעלת דוכן קפה ומוצרים נלווים בבנין מטה חברת מקורות 10/01/19 24/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שונות
תאריך פרסום: 02/01/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 2-19
  מכרז 2019 – 5 / ש לשירותי הדרכה במרכז המבקרים באתר "אשכול" ובאתר ההיסטורי "ספיר" ומצפור "צ'רה" 30/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה,השכלה, הדרכה והעשרה,שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 09/01/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
5-19
דף רישום
  מכרז מס' 96-2018 / ש - מכירת כלי רכב משומשים 27/01/19 31/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 23/01/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 31/01/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2019 – 7 / ש למתן שרותי הסעות לעובדים בחבל הירדן של מקורות 21/01/19 04/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שונות
תאריך פרסום: 13/01/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
7
  מכרז מס' ר- 39/2018 למשאבות אנכיות עבור תחנת השיטה 05/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 15/01/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 05/02/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-39/2018 - בקשה לקבלת מידע (RFI) בעניין סרטי אבץ 10/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים
תאריך פרסום: 08/01/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 10/02/19
עלות הגשה:
  בקשה לקבלת מידע (RFI)לפתרונות טכנולוגיים לאיתור מסמכים כפולים 14/02/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 22/01/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: