ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2018 – 95 / פ הצעות לליווי וליעוץ הנדסי בתחום מכונות ועבודות אלקטרומכניות 02/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,הנדסת מכונות,הנדסת חשמל,שונות
תאריך פרסום: 19/12/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
95-18
דף רישום 95
  מכרז מס' 2018 – 45 / ש מכרז למתן שירותי הדברת עשבייה ומזיקים (חרקים ומכרסמים) ליח' השפד"ן 06/09/18 06/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,איכות מים,שונות
תאריך פרסום: 28/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
45
  מכרז מס' ר- 28.2018 לאספקת מגופי פרפר "48 דרוג PN40 עבור תחנת כסלון 09/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסת מכונות
תאריך פרסום: 15/11/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 02/01/19
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה - עדכון - ר-28-20183
מודעה לעיתון ר-28-2018- דחיית מועד הגשה - 2-1-19 (002)
מודעה לעיתון ר-28-2018- דחיית מועד הגשה - 9-1-19
  מכרז מס' ר'- 38-2018 - מנועים חשמליים לתח' נחשונים, מ.מרכז 13/01/19 מודעה לפרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 16/12/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 13/01/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2018 – 67 / פ לתכנון - ביצוע והקמת 2 תחנות משנה חשמליות 08/10/18 15/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,הנדסת מכונות,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,פקוד ובקרה,שונות,מכשור
תאריך פרסום: 17/09/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
101-200קובץ_נספחים_לחוזה 6
1-100קובץ_נספחים_לחוזה 6
201-300קובץ_נספחים_לחוזה 6
301-400קובץ_נספחים_לחוזה 6
401-500קובץ_נספחים_לחוזה 6
501-664קובץ_נספחים_לחוזה 6
67-18
הזמנה להציע הצעות
חוזה התקשרות
מכרז 2018 67 פ - הבהרה 2 - דחיית מועדים
מכרז 2018 67 פ - הבהרה מס 1
מכרז 67-2018 (147)קובץ הבהרות מס 4 סופי
מכרז 67-2018 שינויי תנאי סף ודחייה1
מענה לבקשות להבהרות 3 - 16
מקורות ערבית 2
מקורות ערבית
נוהל_חיבור_לקוחות_20
פרוטוקול כנס מציעים סופי - DB תחמשים
קובץ הבהרות - מס 5
  מכרז מס' 2018 – 93 / פ מאגר צופר 200,000 מ"ק - 24/12/18 16/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,צנרת,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 17/12/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
93-2018
  מכרז מס' ר-33/2018 - משאבה אנכית עבור תחנת תפרח החדשה 17/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 25/12/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/01/19
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2018 – 87 / פ קו מקביל שער שומרון לאלקנה קטע ב' 31/12/18 17/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 23/12/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2018 – 37 / ש מכרז לצוותי רתכים למרחב צפון 27/12/18 17/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 15/11/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
37-2018
  מכרז מס' 2018 – 60 / ש לניקוי וחיטוי בריכות במרחב מרכז 23/12/18 20/01/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 11/12/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
60-2018