ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2018 – 54 / פ לקווי חולדה 22/11/18 11/12/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 12/11/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות54-18
  מכרז מס' ר- 14/2018 למשאבות אונכיות עבור תחנת ברקן לאריאל 13/12/18 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 18/11/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 13/11/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2018 – 85 / ש לאספקת שירותי מזנון למשרדי מקורות חיפה 02/12/18 16/12/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,נקיון והסעדה
תאריך פרסום: 11/11/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מזנון צפון 85 - מודעה - כנס נוסף ודחייה
מקורות 85-18
  מכרז מס' ר- 24/2018 לאספקת מנוע חשמלי עבור תחנת תפרח החדשה במרחב דרום 25/12/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 19/11/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 10/12/18
עלות הגשה:
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז
   מכרז מס' 2018 – 44 / פ לקו גת רימון - צומת סביון - קטע ו' 20/06/18 11/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,צנרת
תאריך פרסום: 12/06/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 44 2018 new 1
  מכרז 48-2018/פ לפינוי בוצה ממאגר הקולחים המערבי בעמק חפר - עדכון 11/07/18 01/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,יריעות איטום וכיסוי מאגרים
תאריך פרסום: 10/06/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 48-2018 new
mekorot-h1
  מכרז 2018 – 42 / פ להרחבת מעבדה מרכזית באתר אשכול 17/06/18 17/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 06/06/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
MKOROT
  מכרז מס' ר-21/2018 לאספקת מגופי שערים 20/06/18 19/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 05/06/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 08/07/18
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז 21-20182
  מכרז מס' ר- 03/2018 - לאספקת מד ספיקה אלקטרומגנטי למדידה דו כיוונית עבור מוצא קו לחץ ספיר 12/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,מדי מים,שונות
תאריך פרסום: 03/06/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 01/07/18
עלות הגשה:
קבצים:
הבהרה מס' 1- מכרז מס' ר-03-2018 לאספקת מד ספיקה אלקטרומגנטי למדידה דו כיוונית עבור מוצא קו לחץ ספיר
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 032018 לאספקת מד ספיקה אלקטרומגנטי
  מכרז מס' 2018 – 76 / פ קו מחבר מרכז גורן – קידוח גורן 2 17/12/18 31/12/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 06/12/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
snct1p025