ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז 2018 – 73/פ לשירותי מנהל עבודה לתא שטח מוגדר 05/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותי כא ויועצים שונים,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 07/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
73-2018
מנהל עבודה - מענה לשאלות 1
  מכרז מס' 2018 – 64 / פ - קו מחבר תחנת שיזפון לבריכות צוקי עובדה 16/10/18 31/10/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 04/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
MKOROT2
  מכרז 2018 – 70 / ש למתן שרותי אחזקת גן באתר השפד"ן ושורק 2 במרחב מרכז 17/10/18 07/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 02/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
70-2018
  מכרז מס' ר-20/2018 - שילוח בינלאומי ועמילות מכס 01/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 15/08/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 15/10/18
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה1 מכרז שילוח ועמילות מכס ר-20-20182
  מכרז מס' 2018 – 74 / פ קו מחבר קידוח נטופה 7 06/11/18 21/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 29/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorotH-1
  מכרז מס' 2018 – 75 / פ קו עוקף ברדלה "24 וקו מחבר קידוחי ברדלה "20 05/11/18 20/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 09/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז 2018 – 75 פ קו ברדלה - הקפאת מכרז
מכרז מס' 2018 – 75 פ קו עוקף ברדלה 24 וקו מחבר קידוחי ברדלה 20
  מכרז מס' 8-2018 לאספקת סודיום היפוכלוריט טכני 10% מסונן 26/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 04/10/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 28/10/18
עלות הגשה:
קבצים:
2הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי ר- 8-2018 לאספקת סודיום היפוכלוריט טכני 10 מסונן
מודעה1 מכרז סודיום היפוכלוריט טכני לקולחין ר-8-2018
  מרכז מס' 34/2018 - ר' לאספקת מחבר פירוק בקוטר 2400 מ"מ בלחץ PN-32 28/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 07/11/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 28/11/18
עלות הגשה:
קבצים:
Postponement Hebrew Dismantling Joint R3420182
  מכרז מס' 2018 – 84 / ש לניהול והפעלת דוכן קפה ומוצרים נלווים ומכונות ממכר אוטומטיות 13/11/18 04/12/18 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 01/11/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
84
84-2018 - דוכן קפה ומכונות - הודעת דחייה 1
דוכן קפה ומכונות ממכר - כנס מציעים נוסף
דוכן קפה ומכונות ממכר - עדכון תנאי סף 84
  מכרז מס' ר- 35/2018 לאספקת מנועים חשמליים עבור תחנת מי עמי במרחב צפון 10/12/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 19/11/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 10/12/18
עלות הגשה: