ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2018 - 65 / פ - קווים לשילה קו מחבר תח' שילה לבר' שילה 2 (אחיה) קו מחבר בר' שילה 2 למגדלים 20/08/18 03/09/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,צנרת,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 08/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 65-18
  מכרז מס' ר-25/2018 לאספקת מנועים חשמליים עבור פרויקטים בפיתוח 13/09/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 14/08/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 29/08/18
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף במכרז ר- 25-2018 לאספקת מנועים
הודעה בדבר דחיית מועד להגשת הצעות
  מכרז - 2018 – 66 / פ - קו מח' קד' עין עופרים 15 29/08/18 03/10/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 15/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז מס 2018 – 66 פ קו מח קד עין עופרים 15
מקורות 66-18
  מכרז מס' 2018 – 50 / פ קו מחבר בר' נאות הכיכר 1,2 – נאות הכיכר 05/09/18 10/10/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 27/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 50-18
  מכרז מס' 2018 – 52 / פ לקו דגניה בר' בית זרע קטע ג' – צינורות משולבים 19/08/18 11/10/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 09/08/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז 2018 – 52 פ קו דגניה בר בית זרע – צינורות משולבים דחייה 2
מכרז מס 2018 – 52 פ
  מכרז מס' ר-22/2018 - לאספקת מדי מים אלקטרומגנטיים 18/10/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מדי מים
תאריך פרסום: 15/08/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 04/10/18
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה1 מכרז מדי מים אלקטרומגנטיים ר-22-2018
  מכרז מס' 72-2018 / ש - מכירת כלי רכב משומשים 04/11/18 08/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 31/10/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/11/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2018 – 77 / פ קו מחבר בר' אלפי מנשה-קרני שומרון 29/10/18 12/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 18/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
77-2018
  מכרז מס' 2018 – 69 / פ להחלפת קו אספקת מים דרומי לעתלית 01/11/18 05/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 18/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 692018
  מכרז 55-2018 / פ לקו מחבר קדוח רם 11 22/10/18 12/11/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 14/10/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 55-18