ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' ר 51/4152- לאספקת דיזל גנראטור 111 KW 21/09/14 מודעת פרסום
קטגוריה: מכשור,לוחות חשמל,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 07/09/14
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/09/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' ר-08/2014 לאספקת סודה קאוסטית נוזלי בריכוז 48% ו-20% 16/09/14 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 21/08/14
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 04/09/14
עלות הגשה: 1500 ש"ח
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז ר- 082014 סודה קאוסטית נוזל
  מכרז מס' 2014 - 22 / פ - קו מחבר בריכת נטופה (153-30500) 04/09/14 18/09/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 19/08/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 18/09/14
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 - 20 / פ - קו מחבר קידוח שגב לסכנין (148-30970) 31/08/14 14/09/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 18/08/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 14/09/14
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 - 26 / פ - קו מי שתייה לנאות סמדר ונווה חריף (333-3719) 20/08/14 03/09/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 12/08/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 03/09/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' ר - 17/2014 לאספקת שנאים לשדרוג מערכת חשמל באתר ספיר 18/12/14 04/01/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,לוחות חשמל,שנאים
תאריך פרסום: 04/12/14
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 04/01/15
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 59 / פ - חפירות הצלה בפרויקט קו ירקון מערבי חדש בתחום מחלף אשדוד החדש 24/12/14 07/01/15 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,השכלה, הדרכה והעשרה,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותי כא ויועצים שונים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 14/12/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/01/15
עלות הגשה: 500 ש"ח
  מכרז מס' 2014- 23 /ש - אספקה התקנה ותחזוקת מערכת לגילוי וכיבוי אש בבניין המטה בת"א 29/12/14 12/01/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,שירותי משרד - ארכיב, צילום, דפוס, שליחויות, סוכני נסיעות,שונות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף
תאריך פרסום: 22/12/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 12/01/15
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 62 / ש - מתן שירותי הדברת עשבייה במתקני יחידת דרום ירקון וצפון ירקון במרחב מרכז של מקורות 29/12/14 12/01/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,מכשור,מדי מים,כלי עבודה,שונות
תאריך פרסום: 18/12/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 12/01/15
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
  מכרז מס' 60-2014/ ש - חדר בקרה שמחה 31/12/14 14/01/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,מבנים,שונות
תאריך פרסום: 09/12/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 29/12/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
קבצים:
פרסום סיור נוסף - חדר בקרה בשמחה