ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2018 – 41 / פ למתן שירותי תכנון מבני בתי מלאכה, משרדים ומחסנים במתחם השפד"ן 18/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 28/05/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז 41-2018 תכנון בית מלאכה - מענה לשאלות הבהרה 1
  מכרז מס' 2018 – 36 / פ לקו עוקף מגשימים 04/06/18 18/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 28/05/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 36-18
  מכרז מס' ר-04/2018 לאספקת מנועים חשמליים עבור תחנת עין כרם 28/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 26/03/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 30/04/18
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 04-2018 לאספקת מנועים חשמליים לתחנת עין כרם 22-04-18
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 04-2018 לאספקת מנועים חשמליים לתחנת עין כרם 27-05-18
  מכרז - 2018 – 47 / פ לשיקום ואיטום תעלות להשקיה באזור בית שאן 14/06/18 05/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 07/06/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 47-2018
  מכרז מס' ר-18/2018 לאספקת מנועים חשמליים עבור תחנת בקעת נטופה 15/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 13/06/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 08/07/18
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 18-2018 לאספקת מנועים חשמליים לבקעת נטופה
  מכרז מס' ר-07/2018 לאספקת אוגנים 18/07/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 18/06/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 15/07/18
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז1
  מכרז מס' 2018 – 56 / פ לשירותי מנהל עבודה לתא שטח מוגדר 02/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 11/07/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2018 – 53 פ - תכנון הקטע הימי של אספקת מי ים ופינוי הרכז ממתקן הסבחה 02/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,הנדסת מכונות,הנדסת חשמל,שונות
תאריך פרסום: 01/07/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot2-h3
דף רישום
  מכרז 49-2018 / פ לקו שוקק רמת יששכר - החלפת קטע 23/07/18 06/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 12/07/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot new
  Request for information (RFI) No. 57 - 2018 Solutions for fast clogging groundwater wells 06/08/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,ציוד לקידוחים,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 11/07/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: