ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז 03-2018 / פ בריכת הראל החדשה (סיור נוסף) 17/04/18 01/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 20/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז 05-2018 / פ להקמת בריכת אלקנה 2 בנפח 10,000 מ"ק קו מחבר בריכת אלקנה "42 10/04/18 08/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 28/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-01/2018 לאספקת מנועים חשמליים עבור תחנת כלנית לחיטין 10/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 10/04/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 10/05/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2018 – 27 / פ הגנה על קו ירקון מערבי "70 25/04/18 14/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 17/04/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז 23-2018 / פ - קו מחלק בריכת סחיתה 26/04/18 14/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 16/04/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
ayam
  מכרז מס' ר-13/2018 למשאבות אופקיות עבור תחנת יתיר 27/05/18 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 10/04/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 06/05/18
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה מס 2 במועד הגשת מכרז
דחיית במועד הגשת מכרז2
  מכרז מס' 34-2018/ש לכלי רכב משומשים 03/06/18 07/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 31/05/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/06/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר' - 09/2018 לאספקת מנוע חשמלי עבור תחנת טל אור 07/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 26/04/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 31/05/18
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 09-2018 לאספקת מנוע חשמלי לתחנת טל אור 27-05-18
  הליך מס' 2018 – 39 / ש הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמאות רכב 11/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שמאות, סטטוטוריקה, ביטוח ובטיחות,שונות
תאריך פרסום: 22/05/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
MEKOROT
  מכרז מס' 04-2018 / פ הקמת בריכת מוסמוס 2 מי שתייה בנפח 10,000 מ"ק 24/05/18 12/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 17/05/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: