ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  ניקוי מאגרי מי שתיה באמצעות רובוט - מכרז מס' 2018 – 22 / ש 04/03/18 25/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שונות
תאריך פרסום: 25/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז 2018 – 20 / פ קו מקביל מאגר נשר - מאגר תעוז קטע בתחום כביש 431 קטע א – 2 - לאורך כביש 1 14/03/18 28/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת
תאריך פרסום: 06/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2018 - 10/פ - מיגון תחנת מכתש קטן ובריכת ערוער 11/03/18 28/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,פקוד ובקרה,מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 28/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 28/03/18
עלות הגשה:
קבצים:
mkorot new
  מכרז מס' 2018 – 19 / פ קו מחבר בריכת כנף – החלפת קטע 15/03/18 11/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת
תאריך פרסום: 06/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot5
קו מחבר בריכת כנף - דחיית מועד הגשה
  RFI 2018 – 26 למערכת לבחינת מצב הציוד הסובב במקורות ואיתור תקלות בשלב מקדים 15/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 20/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
RFI 26-2018 - ENG
  מכרז מנועים חשמליים עבור תחנת חדרה וקו רביעי מכרז מס' ר- 32/2017 15/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 19/03/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 02/2018 לאספקת חומצה גופרתית 98% 15/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 11/03/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 15/04/18
עלות הגשה:
  בקשה לקבלת מידע בעיניין פתרונות טכנולוגיים לקריאת מדי מים מרחוק (AMR/AMI) + ביצוע פיילוט 25/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מדי מים,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 05/03/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 28/03/18
עלות הגשה:
קבצים:
בקשה לקבלת מידע לפתרונות טכנולוגיים מדי מים מרחוק (RFI) + ביצוע פיילוט AMR AMI - הבהרה מספר 1
לפתרונות טכנולוגיים לקריאת מדי מים מרחוק AMRAMI
לפתרונות טכנולוגיים לקריאת מדי מים מרחוק AMRAMI-אנגלית1
מודעה לעיתון -בעניין פתרונות טכנולוגיים לקריאת מדי מים מרחוק AMRAMI + ביצוע פיילוט RFI דחיית בהגשה 2
מודעה לעיתון -בעניין פתרונות טכנולוגיים לקריאת מדי מים מרחוק AMRAMI + ביצוע פיילוט RFI
  מכרז מס' 2018 – 24 / פ מאגר תמנע – 200,000 מ"ק 21/03/18 30/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,צנרת,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 15/03/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 25/2017 לאספקת סודה קאוסטית (תמיסת נתרן הידרוקסידי) בריכוז 45% 30/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 08/03/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 08/04/18
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז5
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 25-2017 לאספקת סודה קאוסטית