ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' ר-06/2016 לאספקת מגוף פרפר "80 כולל מפעיל חשמלי עבור צומת זוהר הסדרת צנרת 18/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 14/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 11/02/18
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מועד להגשת הצעות שינוי דרג (PN) המגופים למכרז פומבי ר- מס' 0620161
  מכרז פומבי ר-30/2017 לאספקת לוח חשמל 11 ק"ו עבור אתר תחנת כסלון 28/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: לוחות חשמל,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 10/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 08/02/18
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 30-2017 לאספקת לוח חשמל אתר תח
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 30-2017 לאספקת לוח חשמל אתר תחנת כסלון
  מכרז מס' 2018 – 17 / ש פנייה להקמת מאגר של מוסדות אקדמאיים לקבלת שירותי סטודנטים לביצוע התמחות במקורות (סיוע בביצוע מחקרים) 01/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: השכלה, הדרכה והעשרה,שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 01/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
סטודנטים
  מכרז מס' 2018 – 16 / פ בר' עין כרם 12/02/18 05/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,צנרת,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 01/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 1-5/2018 - מכירות 07/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מכר שונות
תאריך פרסום: 28/02/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/03/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-14/2017 לאספקת מגופי טריז 08/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 18/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 21/02/18
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז
  מכרז מס' 06/2016 - לאספקת מגופי פרפר "80 עבור צומת זוהר 11/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 07/02/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 25/02/18
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 06-2016 לאספקת מגופי פרפר 80 צול לצומת זוהר 280218
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות במכרז ר- 06-2016 לאספקת מגופי פרפר 80 צול לצומת זוהר
  מכרז מס' 2018 – 21 / ש - מכרז לצוותי רתכים למרחב דרום 15/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,גדרות,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 20/02/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
רתכים דרום
  מכרז מס' ר 29/2017 לאספקת אביזרי פלדה מבטונים 15/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 31/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 28/02/18
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת אביזרים מבוטנים
  מכרז רכב מס' 25-2018 18/03/18 22/03/18 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 15/03/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: