ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2017 – 74 / ש למחסן תחנת שמחה 08/01/18 29/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,שונות
תאריך פרסום: 28/12/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
שמחה
  בקשה לקבלת מידע ( RFI ) - בעניין שנאי התנעה 31/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 17/12/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 31/01/18
עלות הגשה:
קבצים:
Request for informaion (RFI)
  מכרז מס' 17-2018 / ש - מכירת כלי רכב משומשים 28/01/18 01/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 24/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/02/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-19/2017 לאספקת ציוד מיתוג וציוד נלווה להקמת תחנת משנה חשמלית כסלון ותחנת משנה חשמלית עין כרם 20/12/17 01/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 29/11/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 01/02/18
עלות הגשה:
קבצים:
Specification for 170 kV Hybrid switchgear - final
Tender No
הבהרה מס 1
הבהרה מס 2
הזמנה להציע הצעות - נוסח מעודכן 5
מודעה לפרסום - לעניין קיומו של מפגש וסיור מציעים נוסף (אנגלית)-0000065
מודעת פרסום - מפגש וסיור מציעים נוסף (עברית)-0000064
מסמך תנאים כלליים לרכש - נוסח מעודכן 5
רשימת תכניות ותשריטים
  מכרז 6-2018 / ש לשרותי משלוחים והעברת דואר בתוך מקורות 04/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי משרד - ארכיב, צילום, דפוס, שליחויות, סוכני נסיעות
תאריך פרסום: 15/01/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
שרותי דואר בערבית
  מכרז ר-23/2017 לאספקה של מערכת סקרבר יבש 10/12/17 04/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 28/11/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: בוטל
תאריך הגשה מקורי: 07/01/18
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר ביטול מכרז מכרז ר- 232017 לאספקת מערכת סקרבר יבש
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות מכרז ר- 232017 לאספקת מערכת סקרבר יבשdoc
  מכרז מס' ר-28/2017 - משאבה ליתיר 07/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 17/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/02/18
עלות הגשה:
  מכרז 38-2017 / פ לשירותי מעבדה בתחום הנדסה אזרחית 23/01/18 12/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות
תאריך פרסום: 07/12/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 08/01/18
עלות הגשה:
קבצים:
mkorotneww
  מכרז 12-2018 / פ לקו ביכורה לפרדס אזורי החלפה 01/02/18 15/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 22/01/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 172017 לאספקת החלפה ופינוי לרמת חובב של פחם פעיל למתקן סינון טבריה 16/01/18 15/02/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 09/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 15/02/18
עלות הגשה: