ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז ר- מס' 16/2017 לאספקת שנאים לאתר כסלון ועין כרם 14/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 23/10/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 30/11/17
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף במכרז ר- 162017 לאספקת שנאים לאתר כסלון ועין כרם1
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף במכרז ר- 162017 לאספקת שנאים לאתר כסלון ועין כרם2
הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף במכרז ר- 162017 לאספקת שנאים לאתר כסלון ועין כרם2
  מכרז 28-2017 / פ לקו אלעד עופרים 27/12/17 15/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,צנרת
תאריך פרסום: 14/12/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
קו אלעד עופרים
  מערז מס' 32/2017 לאספקת כרטיסי/תווי קנייה עבור שי לחגים 2018 18/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 01/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 18/01/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2017 – 75 / ש - מתן שירותים ללווי הליך התעדת מקורות לקבלת ת"י 18001 18/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 27/12/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז פומבי מס' 31/2017 - אספקת לוח חשמל לתחנת שחר 24/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,לוחות חשמל
תאריך פרסום: 01/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 24/01/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר- 27/2017 אספקת לוח חשמל לתחנת שמחה 24/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,לוחות חשמל
תאריך פרסום: 20/12/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 09/01/18
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה מס 2 במועד הגשה
דחיית במועד הגשת מכרז1
  Tender No. R-20/2017 for the supply of E.S.P equipment and system for the Deep Well Ram -11 25/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד שאיבה
תאריך פרסום: 26/11/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 25/01/18
עלות הגשה:
קבצים:
Postponement Hebrew - Deep Well Ram11 R-20
  מכרז פומבי מס' ר-7/2017 לאספקת חומרי הדברה עבור מרחב דרום 28/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,איכות מים,ציוד לאיכות מים
תאריך פרסום: 09/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 28/01/18
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2018 – 1 / פ למיגון מאגר ערד 14/01/18 28/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,מחשוב ותקשרות,פקוד ובקרה,שונות,שמירה, אבטחה וביטחון,מערכות מידע
תאריך פרסום: 04/01/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 1-2018
  מכרז מס' 8-2018/ש למתן שירותים משפטים בתחום הגביה המינהלית 29/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 03/01/18
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: