ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2017 – 67 / פ - קו מחלק לשמורת יהודייה 04/12/17 18/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 26/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2017 – 66 / פ - קו מחלק לשמורת גמלא 04/12/17 18/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 26/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-18/2017 לאספקת אביזרי חיוץ "68 ו- "48 PN16 לצומת זוהר הסדרת צנרת 24/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 29/11/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 24/12/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-18/2017 לאספקת אביזרי חיוץ "68 ו- "40 PN16 לצומת זוהר הסדרת צנרת 24/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 29/11/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 24/12/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2017 – 10 / פ מתפיל יהל חדש ובר' מי מוצר יהל 05/12/17 26/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 28/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז 02-2018 / פ להקמת 2 תחנות ניטור בחבל ירדן 04/01/18 08/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 28/12/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז 2017 – 70 / ש מתן שרותי מחפרונים – יא"מ נגב צפוני - מרחב דרום של מקורות 25/12/17 08/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: כלי עבודה,שונות,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 12/12/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2017 – 71 / פ לקו דישון יפתח, החלפה 26/12/17 09/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 14/12/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2017 – 65 / פ לבריכת נבטים 2 20/12/17 10/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 14/12/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 7-2018 / ש - מכירת כלי רכב משומשים 07/01/18 11/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 04/01/18
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 11/01/18
עלות הגשה: