ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2017 – 58 / פ - קו מחבר צומת בירה לבריכת רמת צבי 14/11/17 28/11/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 12/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מקורות 58-17
  מכרז 61-2017/ש לבניית מאגר סגור למתן שירותי שמאות חקלאית לחברת מקורות 04/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שמאות, סטטוטוריקה, ביטוח ובטיחות,שירותי כא ויועצים שונים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות
תאריך פרסום: 13/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 50-2017 / פ - תעלת נטופה – שיקום תעלות הניקוז – מקטע 7 19/11/17 04/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 09/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 04/12/17
עלות הגשה:
קבצים:
נטופה
  מכרז מס' 2017 – 60 / ש לשירותי קישור קבוע לרשת האינטרנט וסינון אתרים 05/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,פקוד ובקרה,שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 01/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
הודעת דחייה - שרותי אינטרנט
הודעת דחייה 2 - שרותי אינטרנט
מכרז 60-2017 - שרותי אינטרנט - מודעה בערבית
  הליך מס' 2017 – 64 / ש - בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי הערכה אקטוארית בגין התחייבויות החברה בשל סיום יחסי עובד מעביד 07/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 15/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/12/17
עלות הגשה:
קבצים:
64
  מכרז מס' ר- 22/2017 - אספקת שמנים 11/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד לקידוחים
תאריך פרסום: 19/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 11/12/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2017 – 62 / פ לקו לביא אילנייה 28/11/17 12/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 20/11/17
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
62
  מכרז מס' 2017 - 63 / פ - מאגר עופרים א' 22/11/17 13/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 15/11/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 13/12/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר 12.2017- לאספקת צבעים, ציפויים ומדללים 14/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 04/12/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 14/12/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 69-2017 / ש - מכירת כלי רכב משומשים 10/12/17 17/12/17 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 04/12/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/12/17
עלות הגשה:
קבצים:
מסמכי מכרז רכב תדמ 04-12-2017