ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' ר 18/2014- לאספקת מיכלים לאחסון היפוכלוריט 19/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,מיכלים
תאריך פרסום: 05/11/14
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 19/11/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
קבצים:
שינוי מודעה לעיתון מיכלי היפוכלוריט- שינוי תנאי סף
  מכרז מס' 2014 – 50 / פ - קו מחבר מאגר כיסופים (326/31830) 12/11/14 26/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 05/11/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/11/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 - 36 / פ - קו קולחים לבריכת לטרון (מבנה: 302-32630) 06/11/14 20/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 02/11/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 20/11/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 47 / פ - בריכת נתיב הל''ה 2 7,500 מ"ק (319/40250) 23/11/14 14/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,מכשור,שונות,צנרת,פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 28/10/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 18/11/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
קבצים:
מודעת פרסום - דחייה - בריכת נתיב הלה
מודעת פרסום סיור קבלנים נוסף - בריכת נתיב הלה
  מכרז מס' 2014 - 21 / פ - קו מחלק לשטחי תענך צפון (111-36750) 26/10/14 09/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 13/10/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 09/11/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 42 / ש - מתן שירותי הדברת עשבייה במתקני יחידת דרום ירקון וצפון ירקון במרחב מרכז של מקורות 01/10/14 27/10/14 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 22/09/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 27/10/14
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 45 / פ - תיקון שבר בצינור היניקה מהכנרת 06/10/14 03/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,צנרת,אביזרי צנרת,מבנים,שונות
תאריך פרסום: 22/09/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 03/11/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 44 / פ - קו מחבר נחשולים (202/30073) 29/09/14 26/10/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 21/09/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/10/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 41 / פ - הסדרת הניקוז באזור תחנת השאיבה החדשה הסמוכה למאגר נשר ולכביש 6 (302/50332) 21/09/14 07/10/14 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 11/09/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/10/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 40 / פ - שיפוץ ושדרוג המעקות לגרם המדרגות הראשי מדרגות החירום ומעקות החנייה בבניין מקורות בת"א 27/10/14 10/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,כלי עבודה,שונות
תאריך פרסום: 08/09/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 06/10/14
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
קבצים:
מודעת פרסום תיקון תנאי סף ודחייה -שיפוץ מעקות
שיפוץ מעקות - הודעה לפרסום - סיור נוסף ודחייה