ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 03/17 - מכירת רכב 20/08/17 24/08/17 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 15/08/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 24/08/17
עלות הגשה:
קבצים:
רכב 150820172
  מכרז 2017 – 12 / פ לחציית המוביל הארצי וחציית קו גז + נחל קישון – שלב ב' 03/08/17 27/08/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 27/07/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז 44-2017 / ש למתן שרותי ניקיון למשרדי ומעבדת מטה מרחב הדרום באשקלון, למשרדי יא"מ צפונית בשדרות ומתקן להט למשרדי יא"מ מרכזית בבאר שבע ולמשרדי יא"מ ערבה באילת 02/08/17 30/08/17 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 24/07/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז 44-2017 ש למתן שרותי ניקיון - מודעה בערבית1
  מכרז פ - 45-2017 - להקמת מאגר רחלי 31/07/17 30/08/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,יריעות איטום וכיסוי מאגרים,שונות
תאריך פרסום: 23/07/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז פ - 45-2017 - להקמת מאגר רחלי - מודעה בערבית
  מכרז מספר 42-2017/ש למתן שירותי קידום רישוי עסקים למתקנים קיימים של חברת מקורות 12/09/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שמאות, סטטוטוריקה, ביטוח ובטיחות,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 06/08/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' - 2017 – 52 / ש - צוות אבטחת/הסדרת תנועה מרחב מרכז 30/08/17 13/09/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 23/08/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 13/09/17
עלות הגשה:
  מכרז פומבי ר 24.2017- לאספקת כרטיסי/ תווי קנייה 2017 14/09/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 06/09/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 25/09/17
עלות הגשה:
קבצים:
דחיית מועד הגשה - מכרז ר-24
דחיית מועד הגשה +הבהרה 2- מכרז ר-24
  מכרז 41-2017 / פ לקו מחלק לתחנת הכח רוטנברג 07/09/17 26/09/17 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 31/08/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 34-2017 / פ להקמת 2 תחנות ניטור בחבל ירדן מעיין הבניאס ומעיינות תל דן 18/09/17 02/10/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 11/09/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז 36-2017 / פ לקו מחבר קידוח בירה 4 לצומת בירה 17/09/17 03/10/17 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 06/09/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה בערבית בירה 4 לפרסום