ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז 2017 – 20 / פ להרחבת מעבדה מרכזית באתר אשכול 07/05/17 06/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 26/03/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  Kisalon 2 Pumping Station Tender No. R-24\2016 06/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד שאיבה
תאריך פרסום: 10/01/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 28/03/17
עלות הגשה:
קבצים:
Addendum and Clarification No
Addendum and Clarification No
Addendum and Clarification No
Addendum and Clarification No
Addendum and Clarification No
Kisalon - Addendum and Clarification No
Kisalon - Addendum and Clarification No
Kisalon - Appendix K - Kisalon Area Plan - 9-1-2017-0000119
Kisalon - Contract Appendices - 9-1-2017-0000121
Kisalon - RFP Tender Forms - 9-1-2017-0000123
Kisalon - Tender Form J - Supplier_s Technical Information and Checklist - 9-1-2017-0000120
Kisalon - Volume 1 - Request for Proposals - RFP - 9-1-2017-0000124
Kisalon - Volume 2 - Contract - 9-1-2017-0000122
Postponement Hebrew1 - Kisalon Pumping Station R-24
  מכרז מס' 2017 – 27 / פ - בר' המורים 28/05/17 25/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת
תאריך פרסום: 17/05/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר- 10/2017 מקורות חברת מים בע"מ יחידת רכש ולוגיסטיקה 27/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 14/05/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: בוטל
תאריך הגשה מקורי: 12/06/17
עלות הגשה:
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז
מודעה לביטול המכרז
  מכרז מס' 21-2017 / ש למתן שרותי ניקיון במרחב צפון של מקורות 11/06/17 02/07/17 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה
תאריך פרסום: 04/06/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
ניקיון מרחב צפון - מודעה בערבית
  מכרז מס' 2017 – 25 / ש - קבלת שירות של מערכת מידע אחודה לניהול שכר, סליקה ונוכחות עבור חברת מקורות 02/07/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 21/05/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 22/06/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-2017 / 2 - מכרז מנועים חשמליים עבור תחנת רביבים 04/07/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 12/06/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 04/07/17
עלות הגשה:
  הפקת אירוע המרכזי של שנת ה 80 למקורות - מכרז מס' 2017 – 35 / ש 12/07/17 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה,שונות
תאריך פרסום: 20/06/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 12/07/17
עלות הגשה:
  מכרז 2017 – 1 / פ לבדיקת איכות העטיפה החיצונית בצנרת פלדה תת קרקעית 29/06/17 13/07/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,ציוד הגנה קטודית
תאריך פרסום: 19/04/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 27/06/17
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה בערבית למכרז של בדיקת איכות העטיפה
מכרז בדיקת עטיפה חיצונית בצנרת פלדה - מודעה - פרסום שני1
  מכרז מס' ר-15/2015 לאספקת וכיול מדי ספירת חלקיקים (PARTICLE COUNTER) רציף למים עבור מתקן הסינון באתר אשכול 23/07/17 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים,ציוד לאיכות מים,ציוד מעבדה,שונות
תאריך פרסום: 25/05/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 02/07/17
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה לעיתון - דחיית הגשת הצעות - מכרז 152015 לאספקת מדי ספירת חלקיקים