ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' ר 1/2017- לאספקת יריעות כיסוי צף עבור מאגר נהורה 19/04/17 מודעת פרסום
קטגוריה: יריעות איטום וכיסוי מאגרים
תאריך פרסום: 16/03/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 02/04/17
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-1 2017 - דחיית מועד הגשה - 19 4 17
מכרז ר-1 2017 - דחיית מועד הגשה
  מכרז מס' ר-2016 / 12 לאספקת חומצה הידרוכלורית 33% 25/05/17 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 12/03/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 28/03/17
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז ר-12 2016 - דחיית מועד הגשה - 17 5 17
מכרז ר-12 2016 - דחיית מועד הגשה - 25 5 17
מכרז ר-12 2016 - דחיית מועד הגשה
  מכרז מס' ר 4/2017 - לאספקת לוחות חשמל מתח גבוה עבור תחנת שמחה החדשה 26/04/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 21/03/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 04/04/17
עלות הגשה:
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז2
  מכרז מס' 2017 – 15 / ש - אספקת שירותי מזנון למשרדי מקורות חיפה 20/04/17 08/05/17 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שונות
תאריך פרסום: 19/03/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז 2017 – 9 / ש להקמת מאגר צוותי רתכים למרחב מרכז 04/04/17 09/05/17 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 21/03/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה בערבית למכרז רתכים מרחב מרכז 9-2017 ש
  מכרז מס' 02/17 - מכירת רכב 07/05/17 11/05/17 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 30/04/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 11/05/17
עלות הגשה:
קבצים:
SKMBT_C36417043013050
  מכרז 2017 – 4 / פ - קו ראשי לרמת צבי 27/04/17 15/05/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 18/04/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
mekorot 4-2017 p
  בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 23-2017 / ש למערכת בקרת כניסה לחברת מקורות 21/05/17 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה,שונות
תאריך פרסום: 26/04/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
RFI 23-2017 למערכת בקרת כניסה חברת מקורות1
בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 23-2017
  בקשה לקבלת מידע ( RFI ) בעניין אנודות בזרם מאולץ MMO 04/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 03/05/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 04/06/17
עלות הגשה:
קבצים:
RFI-Mixed metal oxide anodes-gs190217 LG 20-04-2017 mv
  מכרז 2017 – 22 / ש למתן שירות לחכירת כלי רכב מסוגים שונים בשיטת ליסינג תפעולי 05/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה,שונות,מכר רכבים
תאריך פרסום: 19/04/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה בערבית למכרז 22-2017 למתן שירות לחכירת כלי רכב מסוגים שונים בשיטת ליסינג תפעולי
מכתב הבהרה 1