ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 01/17 - מכירת כלי רכב משומשים 22/01/17 26/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה
תאריך פרסום: 18/01/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/01/17
עלות הגשה:
קבצים:
SKMBT_C36417011810251
  מכרז מס' ר-21\2016 לאספקת מנועים לתחנת השחר 31/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 03/01/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 22/01/17
עלות הגשה:
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז (2)
  2016 – 89 / פ - בניית מאגר סגור לספקי שירותי פיקוח על פרויקטי פיתוח תשתיות מים עבור מקורות 27/12/16 31/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 21/12/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/01/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' - 2016 – 46 / פ - הקמת בריכת תל משקה 4 בנפח 5,000 מ"ק (155-410060) 18/01/17 02/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 08/01/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 02/02/17
עלות הגשה:
קבצים:
תל משקה - מודעה בערבית
  מכרז מס' 5-2017 / פ - קו מחלק א.ת. קרית מלאכי 25/01/17 08/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 18/01/17
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז קו לקרית מלאכי - מודעת פרסום
  מכרז מס' 2016 – 92 / פ - ביצוע בדיקת עמידות לרעידות אדמה למתקנים בחברת מקורות 08/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 01/01/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/02/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2016 – 74 / פ - הקמת בריכת נאות הככר בנפח 500 מ"ק (333-41410) 31/01/17 14/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 24/01/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 14/02/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-2016/ 22 לאספקת משאבות אנכיות לתחנת אילת לתמנע 19/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 05/02/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 19/02/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2016 – 91 / פ - מתן שירותי מפקחי בטיחות למקורות 30/01/17 20/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 29/12/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 26/01/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' ר-2017/ 8 לאספקת מנועים לתחנת מי גהה 27/02/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 02/02/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 15/02/17
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה שניה למועד הגשת הצעות
דחיית במועד הגשת מכרז1