ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2016 – 82 / פ - קו נקז חופי יבנה 14/12/16 28/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 07/12/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 28/12/16
עלות הגשה:
קבצים:
מודעת פרסום בערבית
  מכרז מס' 2017 –3 / פ - בר' ציחור 2 12/01/17 02/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 05/01/17
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 02/01/17
עלות הגשה:
קבצים:
מודעת פרסום - הבהרה- מכרז חוזר
  מכרז מס' 2016 – 35 / פ - קו ירקון מערבי – שיקום נופי 20/12/16 03/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 14/12/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 03/01/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 76-2016/פ - בריכת אליקים 2 0 12,000 מ"ק 25/11/16 08/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,מבנים,מיכלים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 10/11/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 05/12/16
עלות הגשה:
קבצים:
מודעת פרסום בערבית 76-2016 בריכת אלייקים
  מכרז מס' ר-18/2016 - רכש לוחות חשמל מתח גבוה עבור אתר ספיר 26/12/16 11/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 13/12/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2016 – 90 / פ - מתן שירותי מחפרונים למרחב מרכז של מקורות 22/12/16 22/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים
תאריך פרסום: 13/12/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 09/01/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2016 – 88 / פ - מתן שירותי מחפרונים למרחב צפון של מקורות - תאריך סיור 2 27/12/16 23/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים
תאריך פרסום: 11/12/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 10/01/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2016 – 88 / פ - מתן שירותי מחפרונים למרחב צפון של מקורות - תאריך סיור 1 18/12/16 23/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים
תאריך פרסום: 11/12/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 10/01/17
עלות הגשה:
  מכרז מס' 84-2016/פ - שיקום דרך גישה לאתר אשכול 29/12/16 23/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 22/11/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 13/12/16
עלות הגשה:
קבצים:
דרך גישה לסינון מודעה מונגשת -סיור קבלנים שני
  מכרז מס' ר-/ 106102 לאספקת משאבה אנכית לבוסטר צאלים יח' 6 25/01/17 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 02/01/17
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 15/01/17
עלות הגשה:
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז - משאבה צאלים