ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 54-2016/פ - מיגון תחנת מכתש קטן 08/11/16 22/11/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,צנרת,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,פקוד ובקרה,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 26/10/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 22/11/16
עלות הגשה:
  הליך מס' 79-2016/פ - RFI - בקשה לקבלת מידע לטכנולוגיות קיימות לניקוי מאגרי מי שתייה מכוסים 23/11/16 מסמכי הליך
קטגוריה: אביזרי מים,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,איכות מים,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,יריעות איטום וכיסוי מאגרים,מבנים,מיכלים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,פקוד ובקרה,ציוד לאיכות מים,שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 01/11/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 23/11/16
עלות הגשה:
  מכרז מס' 77-2016/ש - מתן שירות למערכת ICP-OES למעבדה מרכזית של מקורות באתר אשכול 13/11/16 27/11/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 03/11/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 27/11/16
עלות הגשה:
קבצים:
מודעה בערבית מעבדה
  מכרז מס' 78-2016/פ - מתן שירותי ניהול סיכונים בפרויקטי פיתוח למקורות 30/11/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותי כא ויועצים שונים,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 01/11/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 23/11/16
עלות הגשה:
קבצים:
ניהול סיכונים בפרויקטים- דחיית מועד הגשה
  מכרז מס' 73-2016/פ - שדרוג 2 ארגזים במוביל הארצי 17/11/16 01/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,אביזרי צנרת,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות מים,הנדסה אזרחית,הנדסת מכונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,צנרת
תאריך פרסום: 10/11/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/12/16
עלות הגשה:
  מכרז מס' 80-2016/פ - קו לשטחים צפוניים של עין תמר ולשטחי הבננה 16/11/16 07/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 08/11/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/12/16
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2016 – 87 / פ - שדרוג מערכות החשמל באתר ספיר של מקורות חברת מים בע"מ 11/12/16 20/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 05/12/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 20/12/16
עלות הגשה:
  P/52-2016 - הזמנה להציע הצעות למינוי חברת ניהול הקמה (Construction Management Company – CMC) ואנשי מפתח (Key Personnel) למתן שירותים בפרויקט מערכת קו המים החמישי לירושלים – המקטע המזרחי 10/08/16 22/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 20/07/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: בוטל
תאריך הגשה מקורי: 09/11/16
עלות הגשה:
קבצים:
Tender No P52-2016 - Tenderers Conference - Links
Tender No P52-2016 - Notice of Tender Annulment
Tender No P52-2016 - CMC - Addendum Clarification no 3
Tender No P52-2016 - CMC - Addendum Clarification No 1
Tender No P52-2016 - Form A
Tender No P52-2016 - Links List
  P/52-2016 - Request for Proposals in the Tender for the Appointment of a Construction Management Company (CMC) & Key Personnel for the Eastern Segment of the 5th Water Supply System to Jerusalem 10/08/16 22/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות
תאריך פרסום: 20/07/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: בוטל
תאריך הגשה מקורי: 09/11/16
עלות הגשה:
קבצים:
Tender No P52-2016 - Tenderers Conference - Links
Tender No P52-2016 - Notice of Tender Annulment
Tender No P52-2016 - CMC - Addendum Clarification no 3
Tender No P52-2016 - CMC - Addendum Clarification No 1
Tender No P52-2016 - Form A
Tender No P52-2016 - Links List
  מכרז מס' ר-/ 126102- אספקת משאבה אנכית לקדוח עג'ור 3 26/12/16 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 12/12/16
איש קשר: הדס קרן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/12/16
עלות הגשה: