ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 05/2016 לאספקת שנאים בהספק של 5000 KVA 21/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,שנאים
תאריך פרסום: 24/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 11/08/16
עלות הגשה: 700 ש"ח
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז ר- 052016 שנאים לתחנת שמחה החדשה
  מכרז מס' ר- 13/2016 לאספקת מנועים חשמליים 08/09/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 25/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 15/08/16
עלות הגשה:
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז ר- 132016 לאספקת מנועים חשמליים
  מכרז מס' 2016 – 60 / ש - מתן שרותי ניקיון במרחב מרכז של מקורות 17/08/16 12/09/16 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שונות
תאריך פרסום: 09/08/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 05/09/16
עלות הגשה:
  מכרז מס' 65-2016/פ - תחנת כיסלון 2 - עבודות עפר 29/08/16 19/09/16 מודעת פירסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 21/08/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 19/09/16
עלות הגשה:
קבצים:
מודעת פרסום נגישה-עדכון על ביטול תשלום דמי השתתפות
  מכרז מס' 67-2016/פ - קו צפוני לאלעד 07/09/16 21/09/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 30/08/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/09/16
עלות הגשה: אין
  מכרז פומבי ר-8/2016 לאספקת סודיום היפוכלוריט 10% מסונן 22/09/16 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 10/08/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 22/08/16
עלות הגשה: 700 ש"ח
קבצים:
מכרז ר-8 2016 - דחיית מועד הגשה 22 9 16
מכרז ר-8 2016 - הבהרה 1+ דחיית מועד הגשה1
  מכרז מס ר-11/2016 - משאבות אנכיות 29/09/16 מודעת פרסום
קטגוריה: משאבות
תאריך פרסום: 05/09/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 21/09/16
עלות הגשה:
קבצים:
דחיית במועד הגשת מכרז _2
  מכרז מס' 50-2016/פ - קו מחבר קידוחים לוד 24 ולוד 26 18/09/16 06/10/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 08/09/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 06/10/16
עלות הגשה:
קבצים:
קו מחבר לוד 26-24 - מודעה בערבית
  מכרז מס' 55-2016/פ - קו מחלק ליזרעאל 20/09/16 09/10/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,הנדסת מכונות,מבנים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,צנרת
תאריך פרסום: 13/09/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 09/10/16
עלות הגשה:
קבצים:
קו מחלק ליזרעאל - 55-2016 - מודעה בערבית
  מכרז מס' 63-2016/פ - בריכת צחור 2 19/09/16 09/10/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,צנרת
תאריך פרסום: 12/09/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 09/10/16
עלות הגשה:
קבצים:
מודעת פרסום בערבית 63-2016 בריכת צחור 2