ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' ר-9/2014 לאספקת אוגנים 17/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 10/06/14
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 10/06/14
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' ר 14/2014- לאספקת משאבות אופקיות באתרי מקורות סבחה ושימחה 03/08/14 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד שאיבה
תאריך פרסום: 14/07/14
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 28/07/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
קבצים:
הארכה להגשת מכרז משאבות
מודעה לביטול הסיור בשמחה
  פנייה פומבית לקבלת הצעות מס' 58-2014 /ש - ביצוע הליך של תחקור והפקת לקחים לפרויקט הקמת תחמ"ש כפר אוריה 21/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי אבחון, רווחה ופרט,שירותי כא ויועצים שונים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,הנדסת מכונות,הנדסת חשמל,שונות
תאריך פרסום: 04/12/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/12/14
עלות הגשה:
קבצים:
הבהרות מס' 1 - הפקת לקחים לתחמש כפר אוריה
תנאי הליך (2) - הפקת לקחים לתחמש כפר אוריה
  מכרז מס' ר-10/2014 לאספקת מבנים טרומיים מבטון 28/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: מבנים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 27/11/14
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 28/12/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז 02/14 - מכירת רכב 16/11/14 20/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: מכר רכבים,שונות
תאריך פרסום: 13/11/14
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 20/11/14
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז רכב 02-14
  מכרז מס' 53-2014 /ש - מתן שירותי הסעות לעובדים בחבל הירדן 24/11/14 08/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה,תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,שונות
תאריך פרסום: 13/11/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/12/14
עלות הגשה: 500 ש"ח
קבצים:
מסמכי מכרז הסעות חבל הירדן
  מכרז מס' 2014 - 38 / פ - קו שפדן לאוהד 3 (324-31070) 23/11/14 07/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 13/11/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/12/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 51 / ש - הסבת דוחותBO במקורות 17/11/14 15/12/14 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 09/11/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 01/12/14
עלות הגשה: 500 ש"ח
קבצים:
הודעה למציעים מס' 1 - הסבת דוחות
הודעת דחייה - BO הסבת דוחות
הודעת דחייה 2 - BO הסבת דוחות
  מכרז מס' 49/2014 - פ - קו מחבר בריכת עשת (33337160) 16/11/14 30/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 06/11/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 30/11/14
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
  מכרז מס' 48-2014/פ- מתפיל עידן ובריכת קול אמריקה (33366710, 33341400) 16/11/14 30/11/14 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,הנדסת מכונות,מבנים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 06/11/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 30/11/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח