ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מספר המכרז - 33/2016 - פ - קו לכפר קרע (205-30650) 06/07/16 20/07/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 30/06/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: 1500
  מכרז מספר 2016 – 19 / פ - מתן שירות ותחזוקה למקורות עבור מסופונים מתוצרת מוטורולה דגם MC75A 25/07/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 07/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 25/07/16
עלות הגשה: 500 ש"ח
  מכרז מס' 2016 – 47 / פ - קו מחבר תחנת עין אל אסד- בריכת בית ג'אן- קטע א' 11/07/16 01/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 04/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/08/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 20/2016 - פ - הקמת בריכת נחל לבן בנפח 1,000 מ"ק (332-50650) 21/07/16 04/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית,מבנים
תאריך פרסום: 14/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 04/08/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2016 – 53 / פ - קו מחבר עלי זהב – שיבתין 5 (229-32900) 13/07/16 10/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 05/07/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 27/07/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  2016 – 49 / פ - קו מחבר בריכת חצבה לחצבה 13א' (333-3763000) 02/08/16 16/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 26/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 16/08/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  2016 – 45 / פ - קו מחבר חצבה 13א' לשיזף 1א' (333-3765000) 02/08/16 16/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 26/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 16/08/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2016 – 58 / פ - קו חולדה דרום – נען (301-30064) 01/08/16 16/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 07/07/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 01/08/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
קבצים:
דחייה וסיור קבלנים נוסף - נען חולדה
טעות סופר - ערבות מכרז
  2016 – 26 / פ - שיקום דרך גישה אתר אשכול (13234) 04/08/16 18/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 28/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 18/08/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' ר- 02/2016 לאספקת לוחות חשמל 21/08/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,לוחות חשמל
תאריך פרסום: 27/07/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/08/16
עלות הגשה: 700 ש"ח