ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2016 - 28 / פ - קו מח' תח' עין אל אסד- בר' בית ג'אן- קטע ב' (149-30650) 04/04/16 04/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 28/03/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 04/05/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2016 – 8 / פ - קו מקביל לאלעד (305-32530) 12/04/16 09/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 05/04/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 09/05/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' ר 01/2016- לאספקת חיוצים 15/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 05/04/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 21/04/16
עלות הגשה: 700 ש"ח
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז אביזרחי חיוץ דחייה שנייה
דחייה במועד הגשת מכרז אביזרחי חיוץ1
מודעה לעיתון אביזרי חיוץ שינוי בתנאי סף
  מכרז ר-26/2015 לאספקת מיכלי גליל פברגלס 500 מ"ק למתקן טיפול קד' פארן 19, 21 ו-22 17/04/16 16/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים
תאריך פרסום: 07/04/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 16/05/16
עלות הגשה: 1000 ש"ח
  מכרז מס' 2016 – 21 / פ - קו שרונה כפר כמא (103-30594) 19/04/16 18/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 10/04/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 18/05/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2016 – 29 / פ - קו מחלק מבית חגי לאדוריים. 03/05/16 22/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 10/04/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 09/05/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
קבצים:
קו לאדוריים פרסום שני - מודעת פרסום נגישה - לפרסום
  2016 – 25 / פ - קו מחבר עין זיוון מקביל (155-32940) 15/05/16 31/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 08/05/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 31/05/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  2016 – 22 / פ - קו תחנת נווה אטיב – ברכ'מג'דל שמס 2 (155-32940) 15/05/16 31/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 08/05/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 31/05/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2016 - 30 / פ - קו מחבר לרמת חובב – אזור עמק שרה (326-3118000) 17/05/16 31/05/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 04/05/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 31/05/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' ר-27/2015 לאספקת מנועים חשמליים לתחנת כורסי, מרחב צפון 06/06/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 18/05/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 06/06/16
עלות הגשה: