ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' ר-24/2015 לאספקת תמיסת נתרן כלוריט 25% 29/02/16 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 04/01/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 03/02/16
עלות הגשה: 1000 ש"ח
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז2
שינוי תנאי סף-מודעה לעיתון
  מכרז רכב 01/16 03/03/16 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,שונות,מכר שונות
תאריך פרסום: 25/02/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 03/03/16
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2016 - 2/ פ - ביצוע בדיקת נגישות מתו"ס באתרי מקורות 08/03/16 27/03/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות
תאריך פרסום: 24/02/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 27/03/16
עלות הגשה: 500 ש"ח
קבצים:
בדיקות נגישות - דחייה ושינוי תנאי סף
הודעת פרסום מעדכנת - נגישות
  מכרז מס' 2016 - 16 /ש - בניית מאגר סגור למתן שירותי שמאות מקרקעין לחברת מקורות 30/03/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מכר נדל"ן,שונות,שירותי כא ויועצים שונים,שמאות, סטטוטוריקה, ביטוח ובטיחות
תאריך פרסום: 02/03/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 30/03/16
עלות הגשה: 500 ש"ח
  מכרז מס' ר 11/2016- לאספקת מנועים חשמליים 03/04/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 16/03/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 03/04/16
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2016 - 14/ש - תיקון ושיפוץ מנועי חשמל 10/04/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,מנועים,שונות
תאריך פרסום: 02/03/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 23/03/16
עלות הגשה: 500 ש"ח
  מכרז מס' 2016 - 23 / ש - רכישת דירת מגורים באילת 22/03/16 11/04/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שמאות, סטטוטוריקה, ביטוח ובטיחות,שונות
תאריך פרסום: 29/02/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 11/04/16
עלות הגשה:
קבצים:
רכישת דירה באילת - הבהרה
  מס' 6107 - 19 \ פ - קו מצומת מאגר מופר לשטחים הדרומיים בצופר (333-3769) 29/03/16 12/04/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 22/03/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 12/04/16
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2016 – 10 / פ - קו דישון גוש חלב – החלפת קטע (101-30063) 30/03/16 13/04/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 20/03/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 13/04/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז פומבי ר- 3/2015 - אספקת חומרי מעבדה לבדיקות מיקרוביאליות 13/04/16 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד מעבדה
תאריך פרסום: 10/03/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 30/03/16
עלות הגשה: 1000 ש"ח
קבצים:
דחיית מועד הגשה-מכרז ר-3 2015