ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' ר-12/2015 - אספקת נעלי בטיחות 24/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 13/12/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 10/01/16
עלות הגשה: 1000 ש"ח
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז - נעלי בטיחות
  מכרז מס' 2015 – 89 / ש - מתן שירותי צילומי אוויר וקרקע והפקת סרטי תיעוד 07/01/16 25/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי משרד - ארכיב, צילום, דפוס, שליחויות, סוכני נסיעות,פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 30/12/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 21/01/16
עלות הגשה: 500 ש"ח
קבצים:
כנס מציעים - תיעוד וצילום
כתב כמויות מעודכן - תיעוד
לפרסום - מענה לשאלות הבהרה מס' 1 - תיעוד קו 5
תנאי הליך - צילום ותיעוד
  הליך מס' 2015 – 90 / ש - פנייה להקמת מאגר של מוסדות אקדמאיים 27/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: השכלה, הדרכה והעשרה,שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 31/12/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 19/01/16
עלות הגשה:
קבצים:
מענה לשאלות הבהרה מס' 1 - מכללות לפרסום
מענה לשאלות הבהרה מס' 2 - מכללות לפרסום
תנאי הליך - להקמת מאגר של סטודנטים לביצוע מחקר
  מכרזים 21/2015 - לאספקת דיזל גנראטורים 08/02/16 מודעה חדשה
קטגוריה: הנדסת חשמל,שונות
תאריך פרסום: 19/01/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
  6 / פ – מכרז מס' -(קו מצומת עין חצבה לשטחי התמרים ( 333/37610002016 01/02/16 15/02/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 25/01/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: 1500
  מכרז מס' 2016 – 5 / פ (קו מחזק עידן 6 לעידן 3 א' ( 333/3760000 01/02/16 15/02/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 25/01/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: 1500
  מכרז פומבי ר 4.2016- לאספקת כרטיסי/ תווי קנייה עבור שי לחגים 201 17/02/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 03/02/16
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/02/16
עלות הגשה: 1000 ש"ח
  מכרז מס' - 2016 – 12 / פ - קו מחלק מי תמהיל לאזור אליפז (333-37440) קו מחבר קידוח סמר 4 לצומת סמר 3 (333-37460) קו מחבר קידוחי סמר 13 ו-113 לצומת המיהול (333-37460) 10/02/16 24/02/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 03/02/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 24/02/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2016 – 13 / ש - מתן שירותי הדברת עשבייה באתר אשכול ותעלת נטופה בחבל הירדן של מקורות 14/02/16 28/02/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 07/02/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 28/02/16
עלות הגשה: 500 ש"ח
קבצים:
טעות סופר - תנאי סף
  מכרז מס' 2016 – 17 / ש - מתן שרותי ניקיון למטה מקורות, מתחם המחסן המרכזי ומרכז ההדרכה 15/02/16 29/02/16 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שונות
תאריך פרסום: 07/02/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 29/02/16
עלות הגשה: 500 ש"ח