ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  תנאי המכרז מס' 45/2015 – פ - העתקת קו לכוכב יאיר בכביש 554(201-3120) 08/12/15 23/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 29/11/15
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 23/12/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 - 54 / פ - קו למוצב הבית בנאות הכיכר 14/12/15 28/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 15/11/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 06/12/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז ר-20/2015 לאספקת מנוע חשמלי לתחנת עיון, מרחב צפון 10/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים,הנדסת חשמל
תאריך פרסום: 17/12/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 10/01/16
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2015 – 85 / ש - עבודות חריש באגני ההחדרה של השפד"ן 28/12/15 11/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,אחזקת משרד - הדברה, מיזוג אויר, אחזקת מעליות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 22/12/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 11/01/16
עלות הגשה: 500 ש"ח
  מכרז מס' 61/2015 - פ - קו מקביל תחנת חירום אמציה לבריכות אמציה (323-30990) 30/12/15 13/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 21/12/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 13/01/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 64/2015 – פ - קו חדש לנגוהות (323/31080) 31/12/15 14/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 22/12/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 14/01/16
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 – 86 / ש - מתן שרותי אבטחה באמצעות רכבים ממוגני ירי 17/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: שמירה, אבטחה וביטחון,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,שונות
תאריך פרסום: 22/12/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 12/12/15
עלות הגשה: 500 ש"ח
קבצים:
הודעת דחייה - רכב ממוגן ירי
  הליך מספר 82-2015/ש - מערכת מיגון ארגזי המפא"ר (RFI) בקשה לקבלת מידע 03/01/16 17/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,מחשוב ותקשרות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שמירה, אבטחה וביטחון,הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 23/11/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 01/01/16
עלות הגשה:
קבצים:
ארגזים למפאר - סיור קבלנים לא חובה
סיור קבלנים - מיגון ארגזים
  Request for Proposals in the Tender for the Appointment of a Construction Management Company (CMC) & Key Personnel for the Eastern Segment of the 5th Water Supply System to Jerusalem - Tender no 69-2015-P 08/12/15 19/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שירותי כא ויועצים שונים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסת מכונות,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,משאבות,מנועים,לוחות חשמל,מכשור,ציוד לקידוחים,שונות,כלי עבודה
תאריך פרסום: 21/10/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 17/12/15
עלות הגשה:
קבצים:
5th Line DB Tunnel Project documents
addendom and clarification 3
Addendum and Clarification 5
Addendum and Clarification 6
Addendum and Clarification 7
Addendum and Clarification 8
Addendum No 1
Addendum No 2
CMC - Contract
CMC - Publication Hebrew
CMC - RFP Forms
CMC - RFP
CMC - מודעה אנגלית2
CMC - מודעה עברית2
RFP Forms - 5116 - Copy
RFP Forms 5116
Tenderer_s Conference and Site Visit MM Clarifications and Addensum no 4
מודעה מתוקנת - אנגלית
מודעה מתוקנת - עברית
  מכרז מס' 2016 - 4 / פ - שיקום מיגון פיזי תעלת הירדן 01/02/16 22/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 25/01/16
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: 1500