ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2015 – 78 / פ - תיקון שבר בצינור היניקה מהכנרת 09/11/15 23/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,צנרת,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 01/11/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 23/11/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' ר 22/2102- לאספקת מנועים חשמליים 29/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 08/11/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 22/11/15
עלות הגשה:
קבצים:
דחייה במועד הגשת מכרז מנועים חשמליים1
  מכרז מס' 2015 - 62 / פ - בר' כיסלון 3 02/11/15 30/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 21/10/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 30/11/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  בקשה לקבלת מידע ( RFI ) - בעניין תכנית ממוחשבת להיערכות חברת מקורות לרעידת אדמה 01/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 26/10/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/12/15
עלות הגשה:
  מכרז מס' 2015 - 55 / פ - קו אורנית – אלפי מנשה – העתקת קטע א' 19/11/15 03/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 15/11/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 03/12/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 - 23 / פ - קו מחבר לחוות שפת מדבר 15/11/15 06/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 08/11/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 06/12/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 –80/ ש - מתן שרותי פינוי , והטמנת פסולת מאתר שפד"ן 24/11/15 08/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 16/11/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/12/15
עלות הגשה: 1000 ש"ח
  מכרז מס' 2015 - 79 / פ - קו מחלק לעין חצבה 17/11/15 08/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 08/11/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/11/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 - 81 / פ - תחנת ספיר - חידוש מערכות כיבוי במים 25/11/15 09/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 17/11/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 09/12/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  בעניין אביזרי צנרת גדולי קוטר-בקשה לקבלת מידע (RFI) 15/12/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 21/09/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: נדחה
תאריך הגשה מקורי: 01/11/15
עלות הגשה:
קבצים:
RFI אביזרי צנרת לתש כיסלון ועין כרם3
מודעה לעיתון - דחיה - קבלת מידע לאביזרי צנרת גדולי קוטר RFI עבר אנג151215