ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 65/2015 – פ - קו מחלק למחנה נבי מוסא (230-30720) וקו מחלק למסגד נבי מוסא (230-3077000) 20/10/15 04/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 12/10/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 04/11/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 - 70 / פ - שיקום מיגון פיזי - תעלת הירדן 22/10/15 04/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 18/10/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 18/10/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 – 71 / פ - קו ירקון מערבי החדש – דחיקת צינורות משולבים וצינורות בטון 20/10/15 08/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות,ציוד לקידוחים,אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 11/10/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/11/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
קבצים:
הבהרה 1 - צינורות משולבים
  מכרזים: פנייה פומבית לקבלת הצעות מספר 72-2015/ש - למתן שירותי יעוץ ולווי להתעדת חברת מקורות לשלושה תקני איכות המהווים את "תו הזהב" 08/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: השכלה, הדרכה והעשרה,פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה,שונות,שירותי כא ויועצים שונים
תאריך פרסום: 15/10/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/11/15
עלות הגשה: 500 ש"ח
קבצים:
הבהרה 1 - תו הזהב
תנאי הליך לפרסום - יועץ לליווי התעדה תו הזהב
  מכרז ר 18.2015 לאספקת כרטיסי/ תווי קנייה 2015 08/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 15/10/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 28/10/15
עלות הגשה: 1000 ש"ח
קבצים:
דחיית מועד הגשה - מכרז ר-18 2015
דחיית מועד הגשה 2- מכרז ר-14 2015
  מכרז מס' 2015 – 73 / פ - קו מרר חולדה – העתקת קו (317-30024) 29/10/15 12/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 20/10/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 12/11/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 - 07 / פ - קו מחבר קדמה אביגדור קטעים א' ו – ב' (383-300255) 01/11/15 15/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 21/10/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 15/11/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  תנאי המכרז מס' 44-2015/פ - קו מים מותפלים לחוות רודד וליבה (333-37370) 03/11/15 17/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,צנרת,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 26/10/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 17/11/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' ר- / 215102 לאספקת מגוף פרפר " 69 PN16 עבור קו ירקון מערבי חדש פלמחים אשדוד קטע ב' 18/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי צנרת,הנדסת מכונות
תאריך פרסום: 14/10/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 04/11/15
עלות הגשה: 1000 ש"ח
קבצים:
דחיית מועד הגשה - מכרז ר-14 20151
הבהרה 1 - מכרז ר-14 2015
  מכרז מס' ר-17/2015 לאספקת שסתומי אוויר 22/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 06/10/15
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 08/11/15
עלות הגשה: 1000 ש"ח
קבצים:
2 דחייה במועד הגשת מכרז
דחייה במועד הגשת מכרז1