ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 17-2015 / פ - קו מחבר מערכת ראשית - תחנת נחושתן (333/37410) 26/08/15 09/09/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 23/08/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 09/09/15
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
  מכרז מס' 2015 - 22 / פ - קו מחבר מים מותפלים לבאר אורה (333-37350) 31/08/15 20/09/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 24/08/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 20/09/15
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
  מכרז מס' ר 61/5162- לאספקת מנועים חשמליים 08/10/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת חשמל,מנועים
תאריך פרסום: 03/09/15
איש קשר:
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/10/15
עלות הגשה:
  מכרז מס' 53/2015 – פ - קו הקישון קטע נהלל חדש (111/36920) 07/10/15 21/10/15
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שונות,הנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 10/09/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/10/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 – 66 / פ - קו לעופר (202-3011) 20/09/15 21/10/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,שונות,צנרת
תאריך פרסום: 10/09/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 21/10/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 49-2015 / פ - קו מים מותפלים לחי בר יטבתה 21/09/15 21/10/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 10/09/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/09/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 - 48 / פ - הקמת 2 תחנות ניטור בחבל ירדן 08/10/15 22/10/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,משאבות,מנועים,שונות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,לוחות חשמל,מבנים,שנאים
תאריך פרסום: 10/09/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 22/10/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2015 – 67 / פ - קו מים מותפלים למבואות פארק תמנע (333-37480) 21/09/15 21/10/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת,שירותי אבחון, רווחה ופרט
תאריך פרסום: 10/09/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 21/10/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח
קבצים:
טעות סופר - תנאי סף ניסיון - מבואות פארק תמנע
  מכרז מס' 50-2015 / פ - פיילוט שיקום תעלת נטופה 17/09/15 15/10/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 10/09/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 15/10/15
עלות הגשה: 1000 ש"ח
קבצים:
טעות סופר - תנאי סף ניסיון - מבואות פארק תמנע
  מכרז מס' 2015 - 43 / פ - קו מחלק למכמורת (201-31670) 07/10/15 21/10/15 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 20/09/15
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/10/15
עלות הגשה: 1500 ש"ח