ארכיון מכרזים

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                   -  טל. 073-3521575
  • מכרז עבודה ושרותים – יחידת  המכרזים             -  טל. 073-3521735
  • בכל מכרז אחר או נושא נוסף – יחידת המכרזים    -  טל. 073-3521735 


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 64 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2019, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992, (תיקון מס' 25 ) - התשע"ו - 2016.


מקורות חברת מים בע"מ שילבה ב 29 הסכמים שנוצרו כתוצאה ממכרזים פומביים בשנת 2020, ספקים שהינם "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב, (תיקון מס' 25) – התשע"ו – 2016

        

לצפייה בארכיון מכרזים לפני יולי 2014 לחץ כאן

נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז ר-6/2014 לאספקת צבעים 20/08/14 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 05/08/14
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 20/08/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 35-2014/פ - מכרז פומבי לבחירת חברת בקרת תכנון מנהרת קו המים החמישי לירושלים 06/08/14 27/08/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,משאבות,צנרת,שנאים,מנועים,לוחות חשמל
תאריך פרסום: 30/07/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 27/08/14
עלות הגשה: 1,000 ש"ח
קבצים:
תנאי מכרז - בקרת תכנון למנהרת הקו החמישי
  בדיקה של גיא 16/07/14 16/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 16/07/14
איש קשר: Anat Barel
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה: 0
  מכרז מס' 2014 – 29 / פ - קו שפד"ן לגילת ובטחה (331/30630/1) 23/06/14 07/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 15/06/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/07/14
עלות הגשה: 1000 ש"ח
  מכרז מס' 2014 - 14 / פ קו למצוקי דרגות קטע ג' (156-39152) 23/06/14 07/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 15/06/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/07/14
עלות הגשה: 1500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 27 / ש - מתן שרותי הובלת דגימות מים בקירור ממעבדות שונות של מקורות למעבדה מרכזית באתר אשכול של מקורות 24/06/14 08/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,כימיקלים,ציוד לאיכות מים,מיכלים,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,כלי עבודה,שונות
תאריך פרסום: 15/06/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 08/07/14
עלות הגשה: 500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 31 / ש ניהול מזנון ואספקת ארוחות ושרותי מזנון בבניין המטה בת"א 25/06/14 09/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: נקיון והסעדה,שונות
תאריך פרסום: 17/06/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 09/07/14
עלות הגשה: 500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 34 / פ - קו שפד"ן למושבי הנגב (326/31850) 07/07/14 21/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,הנדסה אזרחית,צנרת,שונות
תאריך פרסום: 29/06/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 21/07/14
עלות הגשה: 1000 ש"ח
  מכרז מס' 2014 – 30 / פ - דרך גישה לתחנת ובריכת כפר אוריה (552-49896) 30/06/14 14/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 19/06/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 14/07/14
עלות הגשה: 1,500 ש"ח
  מכרז מס' 2014 - 28 / פ - בריכת חנניה 10,000 מ"ק פיתוח שטח (149/4022) 16/07/14 30/07/14 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 08/07/14
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 30/07/14
עלות הגשה: 1500 ש"ח