ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מעבר עובדי מקורות לתחנת מצר 28/10/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שמירה, אבטחה וביטחון,שונות
תאריך פרסום: 06/10/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לפידות מחפשי נפט בע"מ 02/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסה אזרחית,הנדסת חשמל,הנדסת מכונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,מנועים,צנרת,כימיקלים,משאבות,ציוד לאיכות מים,ציוד לקידוחים,שונות,ציוד שאיבה
תאריך פרסום: 11/10/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בתחומים שונים 04/11/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 25/10/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - המומחה פרופ' נפתלי גלילי 20/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 30/12/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – יבואני הרכב 28/01/16 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה - הסעות, מוסכים, שירותי ציוד מכני כבד, חניות,תחבורה, רכבים וציוד נלווה,שונות
תאריך פרסום: 06/01/16
איש קשר: אסייג אבי