ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מחקר לבחינת השימוש בפולסים החשמליים לפירוק בוצה וייעול תהליך העיכול האנאירובי של הבוצה 17/06/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות
תאריך פרסום: 26/05/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - למתן תמיכה טכנית ותחזוקה שנתית עבור תוכנת הידרוסקאדה 21/06/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,פקוד ובקרה,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 31/05/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כווונה להתקשר עם ספק יחיד-שסתום אל חוזר פתח עליון 16/07/15 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,אביזרי צנרת
תאריך פרסום: 06/07/15
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - פיילוט תפעול אופטימאלי 23/07/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 02/07/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת טובין 02/09/15 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות מים
תאריך פרסום: 18/08/15
איש קשר: פרידמן מריו