ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת סייברארק 01/04/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 22/03/15
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת ממברנות RO עבור מתקן גרנות 1 17/04/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מיכלים
תאריך פרסום: 02/04/15
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תחזוקת רישיונות לתוכנת הכספת של Cyber-Ark 22/04/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 01/04/15
איש קשר: אסייג אבי
  ודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קידוחי מים עמוקים 27/05/15 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,הנדסת מכונות,הנדסה אזרחית,מכשור,ציוד לאיכות מים,ציוד לקידוחים,ציוד שאיבה,שונות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,אביזרי מים
תאריך פרסום: 05/05/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מערכת זיהוי חריגות תפעוליות של חברת ICS2 03/06/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שמירה, אבטחה וביטחון,שירותי כא ויועצים שונים,מכשור,פקוד ובקרה,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 12/05/15
איש קשר: אסייג אבי