ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות שינוע ואחסון קלטות 12/01/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שירותי משרד - ארכיב, צילום, דפוס, שליחויות, סוכני נסיעות,שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 30/12/14
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תחזוקת מערכת אביב של מקורות 05/02/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 19/01/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תחזוקת מערכת HOTDOC של מקורות 05/02/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 19/01/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - לקטיי עיתונות יומיים 12/02/15 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שירותי משרד - ארכיב, צילום, דפוס, שליחויות, סוכני נסיעות,פרסום, יחסי ציבור, דוברות והסברה,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 26/01/15
איש קשר: אסייג אבי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מחקרים עם קרן המחקרים הרפואיים של משרד הבריאות 18/02/15 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,כימיקלים,ציוד לאיכות מים,שונות
תאריך פרסום: 29/01/15
איש קשר: אסייג אבי