ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  תחזוקת מערכת נצר 13/12/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 24/11/20
איש קשר: שמריץ חיים
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קמ"ט ארכיאולוגיה 13/12/20 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
תאריך פרסום: 23/11/20
איש קשר: נוריאל אמי
  לרישוי ותחזוקת מערכת VTA 27/12/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 07/12/20
איש קשר: שמריץ חיים
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עם קרן המחקרים הרפואיים במשרד הבריאות למתן שירותי בדיקת וירוסים 28/12/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 09/12/20
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עם קרן המחקרים הרפואיים במשרד הבריאות למתן שירותי בדיקת טפילים 28/12/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות
תאריך פרסום: 09/12/20
איש קשר: נוריאל אמי