ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  רשיונות POWER BUILDER 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים
  תחזוקת מוצרי תוכנה 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,שונות,מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים
  תמיכה ותחזוקה רשיונות מג'י/ 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים
  תחזוקה ותמיכה לתוכנה DPT 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים
  תמיכה ותחזוקה מערכת נמל"ה 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים