ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת גבי שואף בע"מ 18/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת
תאריך פרסום: 16/09/20
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירותי בדיקת מיקרומזהמים 04/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 18/10/20
איש קשר: נוריאל אמי
  ספק יחיד-חלקי חילוף לשסתומי אוויר, מזח"ים ואל חוזרים 08/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: הנדסת מכונות,אביזרי צנרת,שונות
תאריך פרסום: 26/10/20
איש קשר: גילי הודיה אטיה
  ספק יחיד - מערכת לניטור חיידקי 08/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,איכות מים
תאריך פרסום: 19/10/20
איש קשר: קרן גולן
  תחזוקה למערכת QM7 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים