ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת "בית תוכנה אפליקציה בע"מ" 02/09/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 19/08/20
איש קשר: בראונר אופיר
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הוועדה לאנרגיה אטומית, המרכז למחקר גרעיני שורק 10/09/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות
תאריך פרסום: 24/08/20
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת מ.ר.מ 15/09/20 מודעת פרסום
קטגוריה: תחבורה, רכבים וציוד נלווה,שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות
תאריך פרסום: 27/08/20
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת "רדט ציוד ומערכות ) 1993 ( בע"מ" 12/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 23/09/20
איש קשר: בראונר אופיר
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת החשמל 15/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 22/09/20
איש קשר: נוריאל אמי