ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת אפעל לאספקת פולימר קטיוני Magnafloc LT35 06/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: כימיקלים
תאריך פרסום: 19/07/20
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד לרכישת צינורות פלדה בקטרים 42-100 אינץ' 11/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת
תאריך פרסום: 11/08/14
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד –חברת טופ סולושנס להרחבת מערכת נמל"ה בענן 17/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 28/07/20
איש קשר: בראונר אופיר
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד –חברת SAP לשירות Primum Engagement 17/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 28/07/20
איש קשר: אבי קזס
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת "בית תוכנה אפליקציה בע"מ" 02/09/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות
תאריך פרסום: 19/08/20
איש קשר: בראונר אופיר