ארכיון התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

לארכיון הודעות ספק יחיד עד ליולי 2014 לחץ כאן

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – D-I 14/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע,משאבות,שונות
תאריך פרסום: 02/06/20
איש קשר: בלה בורוכוב
  ספק יחיד חולות קוורץ 25/06/20 מודעת פרסום
קטגוריה: ציוד לקידוחים
תאריך פרסום: 08/06/20
איש קשר: כהן ליהי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת I O Sight להרחבת יכולות מערכת iGreen המותקנת במקורות 06/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 17/06/20
איש קשר: בלה בורוכוב
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד חברת מיקרוסופט לתמיכת מומחים PREMIER SUPPORT 09/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 22/06/20
איש קשר: כהן ליהי
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - המעבדה המרכזית לנגיפים- בית חולים שיבא, תל השומר 02/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שונות
תאריך פרסום: 14/07/20
איש קשר: נוריאל אמי